CIVILSCAPE logo
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)
 

Nacházíte se zde:  CA

CIVILSCAPE

Sme lidi spojení s krajinou!

CIVILSCAPE je mezinárodní sdružení organizací občanských společností. Jedná se o Non-govermental organizace (NGO), které věnují svoji práci ochraně krajiny, správě a plánování v souladu s „Evropskou konvencí o krajině“ (Florencie, 20. října 2000).
„Krajinou“ se rozumí oblast, jak je vnímána lidmi – její charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a lidských faktorů. Proto se naše činnost vztahuje na přirozené venkovské, městské a periferní městské oblasti. Patří sem pevniny, vnitrozemské vodní a mořské oblasti. Jedná se o krajiny, které by mohly být považovány za vyjímečné, stejně jako všední nebo zatížené krajiny. „Krajiny“ jsou podstatnou složkou prostředí lidí, výraz rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základem jejich identity.

CIVILSCAPE se věnuje vytváření vhodného prostředí pro organizace občanských společností, dokumentaci těchto organizací ve společenstvi, posílení infrastruktury občanských odvětví a podporuje spolpráci, a to jak mezi organizacemi občanských společností, tak i mezi těmito organizacemi a politickými a správními orgány a dalšími aktéry, k podpoře veřejného blaha v Evropě i mimo ni.
CIVILSCAPE - CIVILSCAPE